Anette

Gift, to barn og en hund.
Lærer på barne- og ungdomsskole.


Refleksjonsnotat:

Det å jobbe med wiki var nytt for meg, og et spennende verktøy å lære. Det minner jo litt om blogging, men blogging handler vel om virkelige ting, og er en litt mer personlig, «skummel» tekst. I en wiki kan man skrive alle slags tekster, og elevene står ganske fritt til å utvikle personer, hendelser, bygninger og hva de måtte finne på.
Som lærer virket dette enkelt å sette i gang, rent teknisk sett. Men man må ha en liten førskrivingsfase, for å ha samme ståsted alle sammen og en ide å sette i gang ut fra. Da var det jo en fin måte vi gjorde dette på, med at vår lærer gav et bilde vi begynte å planlegge settingen ut fra. Her kan man jo også ta utgangspunkt i en novelle, eller utdrag fra en bok for eksempel.

Jeg synes personlig det var ganske vanskelig å finne på egenskaper til folk og fe, men dette ble jo løst i og med at vi satt i par å skrev første omgangen. Og så fant jeg det mye lettere å beskrive bygninger og dyr når jeg var på egenhånd. Mens andre så ut til å finne på mennesker uten problem. Dette er vel en av fordelene med dette verktøyet, at alle finner sine interessefelter som de synes er greit å skrive om.

En av «ulempene» med wikidot er at siden er åpen for alle. Nå vet ikke jeg om man kan gjøre siden mer «privat», om det skulle være slik at noen i klassen ikke ønsker at alle skal se hva de har skrevet. Mange skriver jo i stor grad på bakgrunn av egne erfaringer, og kanskje de ikke ønsker at alle skal se «tankene» sine. På en annen side er jo akkurat det at siden er offisiell en fordel, slik blir jo elevene tvunget til å tenke gjennom hva de skriver på en annen måte enn om teksten skal være privat. Om noen elever skulle nekte å skrive for «åpent nett», må en jo ta hensyn til dette. Men ellers blir det nok morsomt for de fleste å lage noe som faktisk publiseres slik.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License