Arne

Refleksjonsnotat

Å bruke wiki syntes jeg var veldig morsomt og ganske enkelt. Det er lett å skrive inn og legge inn bilder, og det er fint at du kan gå inn å redigere teksten når du vil. Noe av det morsomste er at man, som vi har gjort, kan skape fiktive mennesker og skape en hel verden rundt dem. Fordelene er mange, men særlig det at en ikke trenger å skrive så lange tekster på hver person. Dette gjør at det kan passe for alle elevene. Det er også det at man ikke trenger den helt store fantasien heller, men kan ha det godt forankret i virkeligheten.

En annen fordel jeg ser er at wikien kan gjøre slik at en klasse skaper noe sammen. Det blir et lite univers for seg selv som hele klassen er med på å skape. Slik blir det ikke bare en innlevering der det er kun læreren som leser, men alle får delta og lese hverandres bidrag. Det føler jeg kan bidra til at de elevene som ikke gir alt på innleveringer, kanskje vil skjerpe seg og vil gjøre en bedre innsats når stoffet da er «offentlig».

Utfordringer i dette mediet er å ha datamaskiner tilgjengelig. Iallefall på min skole er det vanskelig å få dette til å gå opp. En annen jeg ser kan bli et problem er at dokumentene er åpne. Dessverre er det slik at enkelte elever synes det er morsomt å ødelegge for andre. Selv om man må logge inn for å skrive og man kan se hvem som har redigert, er det ikke alle elevene i ungdomsskolen som er veldig opptatt av datasikkerhet og tar ordentlig vare på egen påloggingsinformasjon, så her kan det bli litt tull. Et annet problem er å finne bilder som er lov å bruke. Å finne bilder som passet til det du skrev syntes jeg kunne være ganske vanskelig, særlig når man må finne bilder som er godkjent til gjenbruk. Men her tenkte jeg at det var jo mulig å kombinere med formingsfaget og at elevene tar egne bilder som de kan bruke.

Alt i alt føler jeg at dette verktøyet vil jeg prøve å bruke. Det er nok et program som kan få interessen opp for skriving, siden det ikke er skriving på «ordentlig». Nå er det bare å få til å lage et wiki-dokument.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License