Berit

Refleksjonsnotat fra øvelsen:

Denne arbeidsmetoden vil være til stor hjelp i norskopplæringa. Når man er flere som arbeider med en tekst, eller en side, gir det en indre motivasjon til å skrive. Ved å legge opp til at det er mange forskjellige temaer og sjangre, vil flere elever oppleve at oppgaven passer til dem. Det gir inspirasjon i arbeidet.

Da vi begynte arbeidet med å utarbeide sida, tenkte jeg mye på en klasse jeg hadde en gang. De skulle skrive en tekst i adventstida om da de møtte nissen. De arbeidet to og to på et word-dokument, og skrivegleden var stor. Tenk om de hadde hatt et slikt sted å skrive historiene sine på! Vi kunne ha utvidet temaet, de kunne lest hverandres tekster. Vi kunne åpnet for at de skrev i flere sjangre. Brev, ønskelister, eventyr, lastet opp bilder, filmsnutter m.m. I forkant kunne de også ha jobbet med samskrivings-programmet vi brukte under dette arbeidet. Ved å jobbe som vi gjorde på denne sida, er mulighetene mange,- og resultatet blir flott!

Mine erfaringer under arbeidet:

Vi har mange passord og påloggingskontoer til alle slags mulige sider i dagens samfunn. Første regel må være å huske eget påloggingsnavn og passord,- ha det lett tilgjengelig. Da blir det ikke et tiltak å logge seg på. Man kan også legge sida til på favoritter, for da finner man fort fram. Når ett nettsted er lett tilgjengelig, blir det lettere å gå inn på nettstedet.

Jeg likte å arbeide på denne måten. I forkant skrev vi tekster sammen, ut fra en gitt oppgave. Det ble artig, for det er spennende å lese hva den andre tenker, og så komme med innspill selv. Når begge kan skrive samtidig på samme tekst, øker det skrivegleden. Våre elever er jo vant med chat-funksjoner, og det blir som om de skal lage en felles chatte-historie.

Deretter kunne vi gå inn på ei realistisk nettside og redigere og legge til informasjon. Slik vår side var lagt opp, kunne vi lage nye sider og skrive om andre tema også. Det lå også flere uskrevne tema under hvert vindu, slik at det alltids var noe å skrive om. Kan hende vi fortsetter å skrive på denne sida ut året?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License