Britt Aina får melding med hjem fra lærer I 4 Klasse

Til Inger.
Dette er en informasjon til dere angående endring i Britt Aina`s oppførsel de siste ukene. Britt Aina har begynt å svare enkelte medelever på en nedlatende måte. Om enkelte elever henvender seg til henne, kan hun si " Det angår ikke deg" eller snu seg bort fra den det gjelder. Først trodde jeg bare at hun hadde en dårlig dag, men nå har flere andre lærere også påpekt denne endringen. Det toppet seg i dag, da hun bad matematikklæreren dra til en viss plass. Hun ble da tatt ut for en samtale i enerom. Hun sier selv at det ikke er noe spesielt som skjer og at hun ikke vet hva saken gjelder. Vi på skolen er bekymret for utviklingen og vil derfor informere dere hjemme.

Med vennlig hilsen

Kari Hansen
Klassestyrer 4.klasse

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License