Carina

Refleksjonsnotat.
Wici, et spennende verktøy å bli gjort kjent med for dette var helt nytt for meg. Jeg ser også mange muligheter for å kunne ta i bruk de to verktøyene vi ble presentert for i tekstskapingsprosessen med elevene på ungdomstrinnet for at de skal få trening i å akseptere hverandres ideer og meninger. Wiciskriving vil være lærerikt for elevene og da spesielt i forhold til sjangertrening og sammensatte tekster. I arbeid med wici er det gode muligheter for differensiering så alle elever både sterke og svake kan bidra på lik linje uten å måtte merke så mye til eventuelle tilpassninger. Administrator/lærer har gode muligheter for å tilpasse gode metodiske skriveoppgaver for sin elegruppe. Så tror jeg også at de lite skriveglade elevene kunne ha blitt mer motivert fordi verktøyet er mer i tråd med elevenes egen hverdag med bruk av sosiale medier som sms, dataspill og nettaktivitet generelt. Læringspotensiale for alle elvene ligger også i modelleringen som finner sted når elevene skriver og redigerer på hverandres tekster, og som igjen kanskje kan gi grunnlag for faglige samtaler og refleksjoner omkring skrivingen.

Spesielt godt likte jeg introduksjonen og valg av metode for å komme igang med skrivingen. Bildet som vi brukte som utgangspunkt for å skape karakterer og plassene som handlingene skulle finne sted i, ble en lett og humoristisk sekvens som jeg også tror elevene ville ha likt. Dette var kanskje med på å gi oss en ekstra motivasjon og interesse for å bidra med ulike tekster med karakterer og egenskaper som vi ønsket. Vi som studenter er vel ikke så anneledes enn "våre" elever når det gjelder nødvendigheten av motivasjon, engasjement og medbestemmelse for å yte.

Personlig så ble ikke denne prosessen helt opptimal for meg fordi jeg hadde store problemer med det tekniske utstyret og kunne ikke øve, prøve og feile underveis under presentasjon og heller ikke bidra så mye i tekstarbeidet. Jeg har skrevet litt i dokumentene i ettetid, men bilder fikk jeg ikke satt inn. Min eneste lille frustrasjon i ettertid er vel at vi burde fått ut en manual på første samling som vi kunne ha orientert oss i. Det kan være utfordrende å følge med på undervisningen og samtidig få gode nok notater til å bruke i ettertid. Jeg håper vi får en manual for å opprette wici som administrator og for bruk. Det samme ønske om manual gjelder for samskrivingsprogrammet Piratepad, og som kanskje kan være letter å komme i gang med i en undervisningssituasjon om det tekniske utstyret på skolen fungerer. Men jeg vil nok forhøre meg litt på egen skole om det kan være andre lærere som bruker samskrivingsprogrammer og kanskje være så heldig å få et lite kurs. Også ytre ønske til rektor om nødvendigheten av å kunne ta i bruke disse mulighetene.

Carina

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License