Eva
flickr:2289344478

Refleksjonsnotatet
Hvis jeg skal gi en forholdsvis kortfattet refleksjon omkring arbeidet med å skape innhold i en wiki, så må det være at det har vært en morsom og kreativ prosess. Artig først og fremst fordi vi har fått jobbe sammen om å skape et felles "produkt". Det og få lov til å være kreativ sammen med andre som er like kreative har vært en underholdende, lystbetont og ikke minst en ny opplevelse for meg. Det har ikke vært noen sure miner eller anfall av oppgitthet, alle har skrevet i vei av hjertens lyst, til stor glede og underholdning for gruppa. Dessuten har jeg lært en hel del, og har på mange måter fått hjelp til å komme over en terskel hva gjelder bruk av denne typen medie. Å ta i bruk slike hjelpemidler er ofte altfor tidkrevende til at det blir plass til det i en ellers hektisk hverdag. Det jeg sitter igjen med er kunnskap om hvordan dette kan gjøres, og erfaring nok til å tørre å ta det i bruk i klasserommet. Det jeg trenger å lære er hvordan jeg selv setter opp en wiki og gjør den klar til bruk for elevene mine, desuten trenger jeg litt mer erfaring som administrator av det hele. At vi er blitt lovet ei kortfattet innføring i hvordan dette skal gjøres, er for meg avgjørende for at hjelpemidlet blir tatt i bruk.

Desstuen er det en stor fordel at vi får innføring i mediet av en administrator som kan det som skal læres bort, og som ikke gir opp fordi om det er enkelte startvansker. Dessuten er gleden over å jobbe på denne måten, samt entusiasmen for mulighetene som ligger i verktøyet og det som blir produsert, helt avgjørende for responsen i gruppa. Det er klart at en slik innstilling er smittsom. Dessuten liker jeg innstillingen at det ikke er noe problem som ikke kan løses på en enkel måte. Håper at jeg kan klare å bli like god, og ikke minst entusiastisk. Det siste blir nok ikke noe problem, hvis jeg bare føler meg kompetent!

Konklusjonen er i alle fall som følger, få på plass instruksjonen slik at jeg kan opprette min egen "klasse-wiki" så raskt som mulig. Jeg ser mange spennende prosjekter der jeg kan trenge et slikt verktøy som et presentasjonsverktøy. Blant annet er det snart på tide med et litterært fordypningsprosjekt i min påbyggingsklasse. Et prosjekt der det "kreves" at det som produseres skal presenteres for resten. Av erfaring vet jeg at det vil bli masse "styr" med de elevene som vegrer seg for presentasjoner av alle slag - særlig de muntlige. Jeg ser for meg at et samskrivingsprosjekt av denne typen kan være en vei å gå, for å sikre at alle får en mulighet til å bidra med sitt til fellesskapet. Det at wikien åpner for mulighet til å legge inn lydfiler og filmsnutter ser jeg på som enda en utviklingsmulighet for elevene mine. Dessuten har jeg bare en norskklasse, men med ti timer norsk pr uke, noe som gir meg gode muligheter til oppfølging. I tillegg kommer at jeg kjenner elevene godt nok til å vite at de kommer til å reagere positivt på en slik mulighet. Det jeg dessverre også vet, er at de ikke kommer til å lærte seg bruken av verktøyet like lett som det vi på Norsk 2 gjorde. Dette fordrer at jeg kan verktøyet godt før jeg kan ta det i bruk.

Alt i alt har det vært både lærerikt og inspirerende. Takk og takk.
Eva

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License