Hildegunns familie

Mora til Hildegunn var ganske ung da hun fikk Hildegunn, Inger var 16 år,og bodde seks måneder i Tromsø, da hun traff Birger, Hildegunns far. I Tromsø jobbet Hildegunn på en burgersjappe, hun så for seg noen spennende år i Tromsø. Men da Birger begynte å komme fast på burgerman hver ettermiddag i flere uker, så endret prioriteringen til Inger seg. Intensiv flørting og noen ettermiddagspils etter dette forsvant sluttet plutselig Birger å dukke opp, Inger fikk ikke engang fortalt han at han skulle bli far. Etter Hildegunns fødsel møtte Inger Kjell på en dansefest i Dåfjord. Hun har hatt deltidsjobb på sykehjemmet siden hun flyttet tilbake til Dåfjord.

Stefaren til Hildegunn er fisker, heter Kjell og er veldig ettergivende med døtrene sine. Men han er alltid ute på jobb, så han deltar ikke mye i dagliglivet til jentene sine. Han var fisker da han traff Inger også, så familien er vant til at han periodevis er borte. Fiskinga har alltid gitt god inntekt, så familien lider ingen nød. Innimellom slagene sper Kjell på inntektene med noen vakter på bensinstasjonen

Hildegunn har en lillesøster, hun er tretten år og kjempeinteressert i alt storesøster gjør. Hun skyr ingen midler for å få ta del i Hildegunn sitt privatliv.Med et smilende ansikt, som en engel, er hun sin fars favoritt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License