Gorild

Refleksjonsnotat.
Jeg synes arbeidet med wikidot har vært både lærerikt og morsomt. Det å arbeide med et slikt wikisted var ikke helt nytt for meg. Jeg jobbet med et liknende prosjekt for to år siden (videreutdanning i engelsk).
Det morsomme med slike arbeider er jo at skrivingen blir så uforpliktende og gøy! Her kan man boltre seg og bruke fantasien. Man spiller litt på hverandre og dermed er det lettere å få ideer.
Det er vel dette jeg ser som den store fordelen med å ta denne typen samskrivingsdokument i bruk i klasserommet.
Jeg tror dette ville vært kjempebra å bruke i forhold til mine elever. Jeg har jo bare utenlandske elever, med erfaringer fra helt andre skolesystemer enn det norske. De skriver jo mye til læreren. Læreren vurderer og læreren gir tilbakemelding. De andre elevenes respons har liten verdi.
I et slikt samskrivingsdokument vil de ikke bare skrive for andre, men også sammen med andre. Det er noe helt nytt. Hvis man i tillegg har oppgaver som fenger elevene, slik som det gjorde hos oss i Hildegunn prosjektet, tror jeg også mine elever ville like dette.
Det som er negativt med dette er elevene sin datakompetanse, den er ikke god hos mine elever. De skal selvfølgelig også ha digital kompetanse, men jeg ser vel at dette kunne ta lengre tid i min gruppe.
Når jeg nå studerer norsk må jeg også si at det er litt dumt at all rettledning er på engelsk, men dette ville jo være en fordel i et engelskprosjekt :)
Alt i alt synes jeg dette har lært meg mye, og jeg tror jeg kommer til å bruke det i undervisningen. Trenger å sette meg inn i hva en skal gjøre som administrator, og øve meg litt på det.
Gørild

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License