Hansnes Eneste Uteplass

RORBUA INN er Hansnes eneste samlingssted for folket i bygda, både for unge og gamle. På RORBUA INN er det bygdefester i helgene og andre aktiviteter om kveldene. Voksne i bygda er særlig flink til å lage små aktivitetskurs for barn og unge for å lære den kommende generasjon praktiske ferdigheter innenfor kokkelering, husflid og fiskeri. Populære tiltak i en ellers stille bygd!

RORBUA INN ligger nært ved fergeleie på Hansnes så mange reisende som skal videre utover til omkringliggende øyer får anledning til holde seg oppdatert og delta på aktiviteter og fester som annonseres på RORBUA INN. Bygdefestene er et populært samlingssted for bygdas folk som møteplass for dans og for å stifte nye bekjentskaper.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License