Inger Johanne

Å jobbe med denne Wikien var fryktelig morsomt!
Både det å skrive historie sammen i Piratepad, og å fylle ut sidene i Wiki med bilder og tekst. Det er uvant å ha tilgang til det andre skriver på denne måten, og det er uvant å kunne endre og redigere det! Det var inspirerende å være sammen om å skape en fiksjon rundt stakkars Hildegunn; vi var ikke så særlig snille med henne og hennes familie!

For min egen del - som jobber på mellomtrinnet i skolen - ser jeg at jeg fint kan bruke dette i egen undervisning. Det er mange måter å bruke en slik Wiki på; det være seg som et oppslagsverk for et tema i naturfag, en historie i norsk eller engelsk eller oversikt over ulike religioner i RLE. Det er kort sagt veldig mange måter å vinkle arbeidet på, og en glimrende måte å publisere elevarbeider. Det trenger ikke være andre enn klassen/trinnet som kan lese det, selv om det ligger på nett(tror jeg iallefall!?) ,men tekstene deres blir løftet ut av skriveboka, ned fra veggplakatene og ut på en publiseringsarena som når flere enn de ellers når. Det er luftige tanker!

For mange elever kan det være inspirerende å jobbe på denne måten. Fellesprosjekter som vokser frem slik, kan være en ekstra puff til å heve kravene til eget arbeid. For noen elever kan det være en terskel å komme over; å vite at de andre leser teksten som skapes.
Det er gode muligheter for differensiering i et skriveopplegg som vi har gjort; mange sjangre som kan benyttes slik at alle kan bidra der de føler at de opplever mestring.

For å lykkes med dette arbeidet kreves det fungerende datamaskiner; helst en til hver elev. Det trengs også god internettforbindelse. Begge faktorene er en utfordring på egen skole. Det kan legge en demper på lysten/motet til å prøve å gjennomføre et opplegg rundt samskriving, og man kan kvie seg for å prøve det ut. Men jeg tenker at det ikke skal være en hindring; det er jo bare å prøve! Jeg håper bare at veiviseren for å lage en egen Wiki og være administrator kommer snart :)

flickr:6826904784

Også kan man redigere og endre sin egen tekst - mange mange ganger!!!!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License