Ingers Svar Til Laereren

Kjære lærer
Det var med tungt hjerte jeg åpnet brevet fra deg. Jeg er av den oppfatning at mine barn sjelden, eller aldri, gjør noe galt. Slik jeg ser det, beror din reaksjon på en feil. Britt-Aina er et englebarn.
Mvh Inger

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License