Per Ronny

Per Jonny er 16 år og bror til Tom Roger. Per Jonny går i tiende klasse på Hansnes skole og drømmer om å følge etter i storebrorens fotspor som skipper på egen båt. Per Jonny liker godt å være på kaia i fritiden for å snakke med bygdas fiskere for å få være med på lossingsarbeid og mekking ombord i båtene. Per Jonny drømmer om å få seg sommerjobb på ferga på Hansnes før han starter på maritim utdannelse i videregående. Per Jonny har ikke så mye tid til venner, men har en god venn i Erling som deler hans interesser for hav og båt. Per Jonny har et godt forhold til storebroren sin, men liker dårlig at han blir innlemmet i hemmeligheter som han må holde skjult for allmenheten. Som den lojale og ansvarsfulle broderen godtar Per Jonny å holde hemmeligheten skjult, enn så lenge.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License