Skolen
flickr:3861606250

Skolen på Hansnes er et relativt nytt bygg. Det ligger idyllisk til, og har gode uteområder for elevene. Skolen har strandsone i nærheten av skolegården, og gode uteområder med både dyrkbar jord og skogsområder. Skolen samarbeider med tre fiskere i et prosjekt, der elevene får lov til å være med å jobbe på båt. De får både prøve seg som sjarkfiskere, og i to småbåter. Skolen har også kontakt med en gårdbruker som driver med sau, og har pedagogiske opplegg knyttet til gårdsdriften.

……..
Bilder fra gården og båten
Skolestil

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License