Solveig

Notat 1 – Refleksjonsnotat etter arbeid med Wiki
Under forrige samling og denne siste samlingen har vi prøvd ut to samskrivingsverktøy. Det ene var piratpad.net og det andre var Wiki. Piratpad.net var et artig verktøy, enkelt, og fint å bruke i klassen som en start på å prøve ut å skrive sammen digitalt.

Opplevelsen med wiki-arbeidet var derimot ganske frustrerende. Et eller annet gjorde at jeg ikke fikk prøvd det fullt ut. ”Du har ikke tillatelse til å gjøre endringer på denne siden, logg inn!” Irriterende! Logget inn som bruker, ble oppgradert til admin uten at det hjalp. Det jeg derimot fikk lov til å gjøre var å endre allerede eksisterende sider, redigere på teksten der og legge inn bilder. Jeg kunne derimot ikke opprette nye sider.
Akkurat det tenker jeg man også kunne oppleve i en klasse. Som det ble nevnt på samlingen kunne man jo da skrevet ut tekster som var produsert og brukt blyant for å føre på endringer, rette opp og produsere. Og så måtte man håpe på at man fikk det i orden til neste time man skulle arbeide med det. Noe av poenget er jo å få bruke data, som er en motivasjonsfaktor i seg selv. En annen mulighet ville jo og være å lete fram en av tekstene som skulle skrives og ha eleven å skrive det i word, lagre det og så la læreren legge det inn i klassens wiki. Jeg synes absolutt det virker fristende å sette meg ordentlig inn i dette. Jeg underviser i norsk i småskolen og i ungdomsskolen og ser at dette kunne være motiverende.

Hva ville så elevene ha igjen for å arbeide med wiki? Motivasjonsfaktoren er så klart til stede. Og rent teknisk er elever, i allefall i ungdomsskolen, flinke til å finne ut hvordan de skal bruke ulike verktøy. Jeg tror nok at enkelte ville kunne kvie seg for å skrive tekst som alle i klassen skal lese, men tror at de ville, etter hvert som de så hva andre skrev, tørre å hive seg til.

Jeg tenker at å bruke wiki er en fin mulighet til å lære av hverandre:
-for eksempel ved å produsere en fagside – å klargjøre faguttrykk og begreper, finne ut ting om ulike personer knyttet til historiske hendelser, litteratur etc.
-å skrive i ulike sjangre – lage et fiktivt innhold slik vi prøvde ut
- å bygge opp ei side rundt kunnskap om eget nærmiljø – ei felles idemydring hvor man ble enige om hvilke sider som burde være med, og slik fikk en idebank som kunne brukes for å skrive.

I dag er det jo mange som er deltakere på internett. I de ulike sosiale gruppene, deling av bilder og filmer, deling av tanker og meninger. Bruken av wiki ville også være en fin mulighet til å diskutere de etiske sidene ved å legge ut for alle med kun et museklikk. Her er muligheter for å diskutere og utvikle etisk bevissthet og også juridisk kunnskap rundt det å hente og bruke noe andre har lagt ut.

Til slutt vil jeg si at jeg absolutt kunne tenke meg å arbeide videre med dette. Føler jeg må lære meg mye rundt bruk av wiki. Bruke tid og se hva andre har gjort, lese brukermanualer og prøve meg litt fram- kanskje som et forsøksprosjekt med andre lærere ved skolen. Men kan absolutt ta i bruk piratpad.net om så i morgen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License