Tom-Roger

Tom-Roger Ludvigsen
Født: 20.februar 1966

Yrke:
Tungeskjærer i 3 år på Dåfjord Bruk
Fisker på 2.året ombord på Steinar Kjellsen av Hansnes Eid av Birger Karl Lars m.fl.

Oppvekst:
Han er en ekte Hansnes-gutt, slik resten av hans familie også er. Fullførte grunnskolen i 1981. Gikk direkte ut i arbeidslivet.Han har gått gradene, fra tungeskjæring til egning av line, og er nå fast mannskap ombord på overnevnte fiskerskøyte. Han tjener godt og pengene sparer han til en dag å kunne kjøpe egen fiskebåt.

Familie:
Han er i et fast forhold med Hildegunn men bor fortsatt hjemme med mor, og sine
to yngre brødre Lasse-Bjørn 10 år og Per-Ronny 16 år. Han har ingen planer om å flytte.


Vitnemål fra ungdomsskolen
Reportasje om ungdommer på Hansnes i avisa Nordlys, januar 1982


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License